Yvonne van de Meent werkt sinds 2003 als freelance onderzoeksjournalist. Ze is gespecialiseerd in onderwijsbeleid en openbaar bestuur en is vaste medewerker van het Onderwijsblad, Binnenlands Bestuur en Transfer.
Voor het Onderwijsblad, het magazine van de Algemene Onderwijsbond, doet ze jaarlijks onderzoek naar het financiële beleid van Nederlandse onderwijsinstellingen. De artikelenreeks over de hoge reserves die scholen in het basis- en voortgezet onderwijs erop na houden, heeft geleid tot strenger toezicht door de onderwijsinspectie.

Met het artikel Misplaatst Armoedegevoel (Het Onderwijsblad, april 2008) waarin zij het irrationele spaargedrag van basisscholen blootlegde, won zij in 2009 de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek. De prijs kreeg ze samen met haar collega's Robert Sikkes en Nico van Kessel die de jaarcijfers van individuele onderwijsinstellingen toegankelijk maakten via de website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl.

Naast haar werk als onderzoeksjournalist is Yvonne van de Meent actief als hoofd- en eindredacteur. Voor de Algemene Onderwijsbond maakte ze vier jaar het magazine Straksvoordeklas, gericht op studenten aan de lerarenopleidingen. Voor uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum ontwikkelde ze het redactionele concept voor het tijdschrift Beroep:Docent, bestemd voor docenten in het mbo en hbo. Als hoofdredacteur zorgde ze er vervolgens voor dat het concept ook uitgevoerd werd. Momenteel is ze coördinerend redacteur van de Kluwer-uitgave BB Digitaal Bestuur, een maandelijks verschijnende special van Binnenlands Bestuur over de e-overheid.

Yvonne van de Meent studeerde voedingswetenschap aan de Landbouw Universiteit en begon haar journalistieke loopbaan bij het Wagenings Universiteitsblad. Daarna was ze hoofdredacteur van HBO-Journaal, het onafhankelijke maandblad over bestuur en beleid van hogescholen.